AYŞE AVCI

Prof. Dr. Ayşe AVCIMakaleler Bildiri ve Posterler Kitap BölümleriEtkinliklerÖdüller
Adı Soyadı: Ayşe AVCIhakkimizda
Doğum Yeri, Yılı: Samsun, 1959
Uyruğu: T.C.
Medeni Hali: Evli, bir kız annesi
Bildiği Yabancı Dil: İngilizce
Akademik Ünvanı: Profesör Dr., Psikiyatri Uz., Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.
İş Adresi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Balcalı ADANA
Tel: 322 338 60 60-3246
E – mail: ayseavci@mail.cu.edu.tr
Eğitimi:
1965-1970: Samsun Atatürk İlkokulu
1970-1977: Samsun Maarif Koleji
1977-1983: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zorunlu Hizmet: 1983-1985 Mardinkapı Sağlık Ocağı Diyarbakır
Uzmanlık: Psikiyatri; 1985-1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD., Uzmanlık Tezi: 6-12 Yaş Yuva Çocuklarında Biyo-Psiko-Sosyal Bulgular.
Yan Dal Uzmanlık: Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları; 1990-1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Uzmanlık Tezi: AÜTF Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Hastaların Belirti Dağılımı ve Sosyodemografik Özellikleri.
Mezuniyet Sonrası Çalışmalar
1992-1993: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
1993: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD’a bağlı Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalının Kurulması, Bilim Dalı Başkanlığı
1995: Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçentliğ1996- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalının Kurulması Anabilim Dalı Başkanlığı
2000: Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Profesör olarak atanma

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Diler RS, Avcı A. Deprem ve Çocuk Ruh Sağlığı. Aura Vitalis, 1998; 1:9-10.

Avcı A, Diler RS ve ark. Fluoxetine treatment in a 2.5 years old girl-a letter. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1998; 37:901-2.

Avcı A, Diler RS, Kibar M ve ark. Comparison of moclobemide and placebo in young adolescents with major depressive disorder. Ann Med Sciences, 1999; 8:31-40.

Diler RS, Avcı A. Paroxetine induced mania in children with obsessive-compulsive disorder-a letter. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1999; 38:6-7.

Diler RS, Tamam L, Avcı A. Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk: Sosyodemografik, klinik Özellikler ve eştanılar. Türk Psikiyatr Derg, 1999;10:294-304.

Diler RS, Avcı A. Dışa atım bozuklukları. Aura Vitalis, 1999;1:36-8.

Diler RS, Avcı A. SSRI-induced mania in obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1999; 38:6-7.

Diler RS, Tamam L, Avcı A. Withdrawal Symptoms Associated with Paroxetine Discontinuation in a Nine-Year-Old Boy- a letter. J Clin Psychopharmacol, 2000; 20:586-7.

Diler RS, Avcı A. An Open Trial of Paroxetine in Children with Obsessive Compulsive Disorder. Curr Ther Res, 2000; 61:706-19.

Diler RS, Avcı A. An Open Trial of Risperidone in Children with Autism. Curr Ther Res, 2002; 63:91-102.

Diler RS, Avcı A. Selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation syndrome in children: six case reports. Curr Ther Res, 2002; 63:188-97.

Diler RS, Yolga A, Avcı A. Fluoxetine induced extrapyramidal symptoms in an adolescent: a case report. Swiss Med Wkly, 2002; 132:125-6.

Diler RS, Avcı A. Sociodemographic and clinical characteristics of Turkish children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Croatian Med J, 2002; 43:369-74.

Diler RS, Reyhanlı M, Toros F, Avcı A. Tc-99m ECD SPECT Brain İmaging in children with tourrete syndrome. Yonsei Med J, 2002; 43:324-29.

Diler RS, Avcı A. Selective serotonin reuptake inhibitors in children and adolescents: a review. Swiss Med Wkly, 2002; 132:470-7.

Firat S, Diler RS, Avcı A, Seydaoglu S. Comparison of psychopathology in the mothers of autistic and mentally retarded children. Korean J Medicine, 2002; 17:679-85.

Toros F, Tot S, Avcı A. Tourette disorder in children and adolescents: sociodemographic, clinical features and comorbidity Turk Psikiyatri Derg, 2002; 1:187-95.

Diler RS, Avcı A, Seydaoglu G. Emotional and behavioral problems in migrant children. Swiss Med Wkly, 2003; 133:16-21.

Diler RS, Yolga A, Avcı A, Scahill L. Risperidon induced obsessive-compulsive symptoms in children: case reports. J Child Adolesc Psychopharmacol, 2003; 13:89-92.

Demirhan O, Tastemir D, Diler RS, Firat S, Avcı A. A genetic study in 120 Turkish child psychiatry patients with intellectual disability and characteristics of Fragile X Syndrome, Yonsei Med J, 2003; 30:583-92.

Diler RS, Kibar M, Avcı A ve ark. Pharmacotherapy and regional cerebral blood flow in children with obsessive-compulsive disorder. Yonsei Med J, 2004; 45:90-9.

Onenli-Mungan N, Topaloglu K, Avcı A, Ozer G. Short stature due to growth hormone neurosecretory dysfunction in a child with major depressive disorder. Indian Pediatr, 2004; 41:83-6.

Celik G, Diler RS, Tahiroglu AY, Avcı A. Fluoxetine in posttraumatic eating disorder in two-year-old twins.  J Child Adolesc Psychopharmacol, 2007; 17:233-6.

Diler RS, Uguz S, Avcı A ve ark. Differentiating bipolar disorder in Turkish prepubertal children with attention-deficit hyperactivity disorder. Bipolar Disord, 2007; 9:243-51.

Tahiroglu AY, Avcı A. Polypharmacy and EPS in a child; a case report. Psychopharmacol Bull, 2007; 40:129-33.

Diler RS, Uguz S, Seydaoglu G, Avcı A. Mania profile in a community sample of prepubertal children in Turkey. Bipolar Disord, 2008; 10:546-53.

Tahiroglu AY, Celik GG, Avcı A ve ark. Short-Term Effects of Playing Computer Games on Attention. J Attention Disord, 2009; 13:668-76

Tahiroğlu AY, Bahalı MK, Avcı A, Seydaoğlu G. Çocuk psikiyatri olgularında aile içi şiddet öyküsünün sorgulanması. Anadolu Psikiyatr Derg, 2009; 10:71-6.

Demirhan O, Pazarbasi A, Tunc E, Karahan D, Tanriverdi N, Avcı A, Tahiroglu AY. The effect of a de novo pericentric inversion (10)(p11.1;q22.1) on aggressive behavior and hyperactivity. Gen Couns, 2009; 20:69-71.

Tahiroglu AY, Celik GG, Avcı A. Atypical symptom before the first episode in bipolar children and adolescents, Arch Neuropsychiatry, 2009; 46:149-51

Bahalı MK, Tahiroğlu AY, Avcı A. Okul reddi olan çocuk ve ergenlerin klinik özellikleri, Anadolu Psikiyatri Derg, 2009; 10:310-7.

Çelik GG, Avcı A, Tahiroğlu AY. Risperidon tedavisine bağlı pretibial ödem; olgu sunumu. Türk Psikiyatri Derg, 2009; 20:305-7.

Tahiroğlu AY, Çelik GG, Avcı A ev ark. Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde problemli internet kullanımı. Nöropsikiyatri Arş, 2010; 47, 241-6.

Çelik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. Yardımcı Üreme Tekniklerinin Nörogelişimsel ve Davranışsal Etkileri, Nöropsikiyatri Arş, 2010; 47:275-8.

Bahali K, Akçan R, Tahiroglu AY, Avcı A. Child sexual abuse: seven years in practice. J Forensic Sci, 2010; 55:633-6.

Bahali K, Tahiroglu AY, Avcı A, Seydaoglu G. Parental psychological symptoms and familial risk factors of children and adolescents who exhibit school refusal. East Asian Arch Psychiatry, 2011; 21:164-9.

Çelik GG, Yıldırım V, Metin Ö, Tahiroglu A, Toros F, Avcı A ve ark. Özkıyım girişimi olan ergenlerde ruhsal bozukluklar, benlik ve aile işlevselliği. Anadolu Psikiyatr, 2011; 12:280-6.

Çelik GG, Tahiroğlu AY, Avcı A ve ark. Sexual Abuse in a Classroom of Ten Male Students: A Group Victimization. J Child Sexual Abuse, 2012; 21:243-52.

Nasıroğlu, Tahiroğlu AY, Avcı A, Çelik GG. İstismara uğramış çocuk ve ergenlerin yatarak Tedavisi. Anadolu Psikiyatr derg, 2012; 13:285-91.

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULMUŞ BİLDİRİ VE POSTERLER

Diler RS, Avcı A. The behavioral and emotional outcomes of migration in children. 9th Association of European Psychiatrists Congress, Coppenhagen, 1998

Avcı A, Diler RS. Comorbidity of obsessive-compulsive symptoms with childhood stuttering. 9th Association of European Psychiatrists Congress, Copenhagen, 1998.

Avcı A, Diler RS. School Performance of the İmmigrant Children in Adana, Turkey. The Association for Child Psychology and Psychiatry-ACPP, 4. Europan Conference, 2000. Commonveath institute, Kensington, London, UK, 2000.

Avcı A, Diler RS. Assessment of outpatient children after the earthquake in Adana, Turkey. The association for Child psychology and Psychiatry-ACPP, Commonwealth İnstitute, Kensington, London, UK, 2000.

Diler RS, Avcı A. Major Depressive disorder in Turkish children and adolescent. The association for Child psychology and Psychiatry-ACPP, Commonwealth İnstitute, Kensington, London, UK, 2000.

Diler RS, Avcı A. SPECT in children with obsessive-compulsive disorder. XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japan, 2002.

Tahiroglu AY, Celik GG, Uzel M, Ozcan N, Avcı A. Internet SSE among Turkish adolescents, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008 (Sözel).

Tahiroglu AY, Yildirim V, Fettahoglu Ç, Celik GG, Nasiroglu S, Toros F, Ozatalay E, Avcı A. Problematic internet use in a psychiatric sample including adolescents, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008.

Bahali MK, Tahiroglu AY, Firat S, Calis N, Uzel M, Avcı A. Speech delay and developmental/behavioral problems in toddlers, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008.

Nasiroglu S, Tahiroglu AY, Avcı A, Bicakci S. A PANDAS case improved after tonsillectomy operation, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008.

Celik GG, Tahiroglu AY, Avcı A, Seydaoglu G. The factor related to symptom severity and treatment responds in adolescents, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008.

Celik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. Bipolarity among abused girls: case series, 11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, Antalya, 2008.

Tahiroglu AY, Celik GG, Avcı A. Different symptom before first episode in bipolar children and adolescents, 11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, Antalya, 2008.

Celik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. Cognitive functions of children with ADHD and epilepsy, 18. World Congress of the IACAPAP, Istanbul, 2008.

Tahiroglu AY, Celik GG, Keskiner O, Avcı A. TV exposure, problematic internet use and inattention, ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Vienna, Austria, 2009.

Celik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. Atomoxetine induced separation anxiety: A case report, ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Vienna, Austria, 2009.

Firat S, Cekin N, Avcı A, Tahiroglu A ve ark. Ways of child sexual deception, 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, 2009.

Firat S, Cekin N, Avcı A ve ark. Evaluation of child prostitution in child psychiatry department in Cukurova University, 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Antalya, 2009.

Tahiroglu A, Avcı A, Çelik G. Methylphenidate Treatment in an Adolescent ADHD and Analgesic Dependent. 19. World Congress of the IACAPAP, (Sözel B), Beijing, China, 2009.

Tahiroglu A, Avcı A, Çelik G ve ark. A Working Model of Multidisciplinary Teamwork in the Child Abuse Cases; Factors Related to Decision Making Processes. 57. Annual meeting of AACAP, New York, ABD, 2010.

Tahiroglu AY, Karacaoglan G, Çelik GG, Avcı A ve ark. The Role of HLA Genes in the Etiology of Childhood OCD and PANDAS. 14th International Congress of Europan Society for Child and Adolescent Psychiatry, Helsinki, Finland, 2011.

Çelik GG, Tahiroglu AY, Avcı A ve ark. Sociocultural Consequences Of Child Sexual Abuse, A Study Of Multidisciplinary Child Abuse Team In Turkey. 14th International Congress of Europan Society for Child and Adolescent Psychiatry, Helsinki, Finland, 2011.

Çelik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. reject of sexually abuse disclosure and accommodation syndrome among victims: a controlled study. International Congress on Child Abuse and neglect-ISPCAN, Istanbul, Turkey, 2012.

Çelik GG, Tahiroglu AY, Avcı A. pharmacological approaches for sexually abused girls in residential treatment. International Congress on Child Abuse and neglect-ISPCAN, Istanbul, Turkey, 2012.

 

KİTAP ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ

Avcı A, Tahiroglu AY (Çeviri Editörü). Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı. Editör: Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS. Nobel Kitabevi, s:346, Adana.

 

ULUSAL KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ:

Tahiroğlu AY, Avcı A. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Nobel Kitap, Adana, 2005.

Avcı A. Dışa Atım Bozuklukları, Psikiyatri Temel Kitabı İçinde, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2007; s.856-64.

Avcı A, Tahiroğlu AY. İstismar ve İhmal, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı İçinde. A. Soykan Aysev, Y. Işık Taner (Eds), Golden Print, İstanbul, 2007; s.713-8.

Avcı A, Tahiroğlu AY. Cinsel İstismar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı İçinde, Prof. Dr. A. Soykan Aysev ve Y. Işık Taner. Golden Print, İstanbul, 2007; s.271-6.

Avcı A, Tahiroğlu Yolga A. Obsesif Kompulsif Bozukluk, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Kitabı İçinde, Editör: F. Çuhadaroğlu Çetin, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008; s.337-50.

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, Antakya, 2009.

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, Adana, 1999.

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2007-Araştırma Ödülü-Birincilik (Tahiroğlu AY, Avcı A. İstismar olgularında hizmet veren Türkiye’nin ilk rezidental tedavi sisteminin tanıtımı, 17. Ulusal ÇERSH Kongresi, İzmir)

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2009 Araştırma Ödülü-Birincilik (Tahiroğlu AY, Bahalı MK, Avcı A ve ark. Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda İmmün Etyoloji, 19. Ulusal ÇERSH Kongresi, Antakya, 2009).

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı  2011-Araştırma Ödülü-İkincilik (Tahiroğlu AY, Çelik GG, Avcı A ve ark. PANDAS & obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji. 21. Ulusal ÇERSH Kongresi, Antalya)

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 2011-Proje Ödülü (Çelik G, Taş D, Tahiroğlu AY, Avcı A ve ark. Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda Mannoz Binding Lectin Gen Polimorfizmi).

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2012-Araştırma Ödülü-İkincilik (Çelik GG, Tahiroğlu AY, Avcı A ve ark. Epileptik Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Tedavi Yanıtı; İzlem Çalışması. 22. Ulusal ÇERSH Kongresi, Abant).